До 900 пъти поскъпват делата във ВАС

Граждани няма да могат да обжалват касационно актове до 750 лв.

Актове до 750 лв. са несъществени, смятат от ГЕРБ

До 900 пъти по-скъпи ще са таксите за касационни жалби от неправителствени организации при материален интерес. Досега юридическите лица с нестопанска цел плащаха по 5 лв., а след днешното окончателно гласуване на промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вече ще дават до 4500 лв.

Предвижда се и пропорционална такса при касационно обжалване и при производства за отмяна. Ако интересът е под 10 милиона лева, таксата ще бъде 0.8% от интереса по делото, но не повече от 1700 лева. В случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв., таксата ще е 4500 лв. Крум Зарков от БСП коментира пред “Труд”, че няма обяснение защо вдигането на таксите става чрез промени в закона. “По-редно е тя да се определя с наредба на Министерски съвет. Таксата не е данък. Разликата между данък и такса е, че данъкът се дължи по закон, а таксата се дължи заради разход на услуга, която получаваш”, заяви Зарков. Вкарването на таксите в закон лишава гражданите от възможността да ги обжалват.

Промените предвиждат до 180 пъти увеличаване на таксата за касационно обжалване от фирми – досега тя бе 25 лв., а след гласуването на промените в АПК става до 4 500 лв.

Таксите за касационните жалби за граждани се увеличават 14 пъти - от 5 лв на 70 лв. За фирмите и гражданските организации поскъпват от 25 лева до 370 лв, което е 14-кратно увеличение.

Ако делото засяга пенсионно, здравно или социално осигуряване, таксите ще бъдат 30 лв. за гражданите и едноличните търговци и 150 лв. за бизнеса и НПО, държавата и общините. Досега гражданите плащаха по 5 лв., а юридическите лица по 25 лв.

Депутатите гласуваха решенията на административните съдилища по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт на физическо лице публични вземания общо до 750 лв. да са окончателни. За юридическите лица на касационно обжалване ще подлежат решенията на първата инстанция по ревизионни актове за над 4000 лв.

Крум Зарков категорично се противопостави на идеята. “Дали става дума за 750 лв. или за 750 млн. лв. няма значение. Касационното производство е производство за правилното приложение на правото, т.е. административния съд трябва да каже дали данъчната администрация правилно или неправилно е приложила закона и в този смисъл няма значение дали става въпрос за 75 лв. или за 7 500 лв.”, коментира Зарков.

“Актове до 750 лв. са несъществени”, контрира Данаил Кирилов. “Освен това въпросният акт е минал през съдебен контрол – два пъти. Смятам, че в този случай действително разходите по обжалването и за двете страни ще са по-големи от самата стойност на акта”, категоричен бе председателят на правната комисия.

 

Решение

Промените в сила от 1.01.2019 г.

Промените в АПК ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. Депутатите о гласуваха, че смяната на подсъдността на данъчните дела ще влезе в сила още с обнародването на закона в Държавен вестник. Образуваните преди това дела, ще се довършат по досегашния ред.

Прието бе, че новите правила за електронно призоваване и съобщения ще влязат в сила от 10 октомври 2019 г.

Специална разпоредба в АПК задължава Висшия съдебен съвет до 1 юли 2019 г. да обезпечи необходимия брой административни съдии. А до 1 януари 2021 г. ВАС, Административен съд София – град и Административен съд София – област трябва да получат необходимия сграден фонд за осъществяване на дейността им, съобразно натовареността и разпределението на делата.

 

Актовете на КЕВР ще се оспорват в София

Процесите – при закрити врати

Държавата и общините вече ще плащат такси

Делата срещу чиновниците вече ще се гледат при закрити врати. Промените в АПК обърнаха принципа за публичност. Досега всички производства, включително и касационните бяха публични. След промените вече ще са закрити, освен ако някоя от страните не поиска производството да е открито.

Освен това на 18 закона изцяло се премахва възможността за касационно обжалване, т.е. обжалването ще става само на една инстанция. Става въпрос за Закона за общинската собственост; КСО - за обезщетения за болнични, майчински, безработица, временна неработоспособност; Закона за достъп до обществена информация; принудителните административни мерки по Закона за движение по пътищата; Закона за чужденците - срещу забрана за влизане в страната, експулсиране и т.н.; Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия и др. Всички актове на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се оспорват на първа инстанция пред столичния административен съд, а жалбите срещу решенията на държавните регулатори като KЗK, KPC, KФH - пред столичния областен административен съд.

За първи път държавата и общините ще плащат такси за касационно обжалване.

 

Контра

БСП заплашиха, че ще сезират КС

След решението на народните представители дела срещу актове на НАП да стигнат до 4000 лева за фирми и 750 лева за физически лица, както и да не подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС), БСП заплашиха, че ще сезират Конституционния съд. От левицата посочиха, че с изменението се “нарушавал достъпът на граждани до правосъдие”.

Социалистите уточниха, че въпреки целта да е разтоварване на ВАС, промените ще доведат до ограничаване на възможността за оспорване от страна на някои граждани.

“Имущественият интерес в тези актове е несъществен и въпреки това процедурата е минала веднъж по административен ред по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и след това е минала веднъж през съдебен контрол”, обясни председателят на правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов. Той допълни, че при обсъждането на изменението през последните дни от финансовото министерство са поискали промените да влязат в сила веднага, за да може в средата на бюджетната година да се видят недостатъците им и ако са необходими коригиращи мерки, те да бъдат съобразени в бюджета за следващата година.

 

Мярка

Непроизнасянето в срок ще се смята за мълчаливо съгласие

В определени случаи непроизнасянето в срок ще се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със съдържанието, поискано от заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, не може да се създават задължения и да се засягат права и законни интереси за граждани и организации, различни от заявителя, предвижда една от промените в АПК.

Създават се допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда административните съдилища да следят за мълчаливите откази и да изискват доказателство от административните органи за произнасянето им в срок.

 

С нови текстове в ДОПК

Жалби срещу данъчните ще се гледат в цялата страна

Гражданите и фирмите ще могат да подават жалби срещу ревизионни актове на данъчните във всички административни съдилища, решиха депутатите, като приеха промени в ДОПК. В момента актовете на НАП могат да се обжалват само в административните съдилища в София, Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново. Предложението първо беше отхвърлено в парламентарната правна комисия заради съпротива от НАП и МФ. Данъчните обясниха, че възможността актовете да се обжалват във всички съдилища ще наложи командироването на юристите им из цялата страна и така ще създаде затруднения. На обсъжданията на текста в зала обаче стана ясно, че МФ е склонило на искането на Върховния административен съд за преразпределение на данъчните дела и затова беше гласувано, че делото се разглежда от съда, в чийто район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя.

Решенията на административния съд за ревизионни актове на физически лица за суми до 750 лв. и за фирми за суми до 4000 лв. са окончателни и няма да може да се обжалват на по-горна инстанция. Държавната такса за касационно обжалване се определя по реда на АПК върху материален интерес в размер на данъчното задължение, гласят още приетите текстове.

Коментари

Задължително поле