ДФЗ с нов фонд за обезщетяване на земеделските производители от бедствия

Държавен фонд "Земеделие" започва работа по изграждането на компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители от постъпили неблагоприятни климатични събития. Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев обясни по БНР, че очакванията са този фонд да започне да функционира до година-две.

„Идеята е пионерска. Статистиката ясно показва, че неблагоприятните климатични събития в земеделието се засилват и вървят нагоре. Това важи както за земеделието, така и за животновъдството. Рискът на тази икономическа дейност, защото това е една фабрика на открито, става все по-висок. Това е безспорен факт. На второ място, трябва да си дадем сметка, че нашите земеделски стопани, най-вече зърнопроизводителите, категорично се противопоставиха на идеята за задължително застраховане чрез изменение в съответното законодателство. Разликите (с компенсационния фонд - б.р.) са няколко. На първо място, компенсационният фонд ще функционира в рамките на ДФЗ. В него нашите земеделски стопани ще могат да участват на изцяло доброволен принцип – по желание. Вноската в момента е етап на изчисления. Тя зависи както от размера на площите, така и от вида на съответната култура. Най-високата ставка на декар следва да бъде на тези култури, от които доходността на декар е най-висока - трайните насаждения и зеленчуци", каза Грудев.

Как ще заработи новият фонд

„С общото заявление, което подават за кандидатстване по схемите и мерки за директни плащания на площ всяка година, земеделските стопани ще могат да посочват и тези площи, с които желаят да се включат в компенсационния фонд“, обясни Грудев. Той подчерта, че стопаните могат да не платят за цялата площ, а само за част от нея“.

„Решението, което сме взели с МЗХГ, е земеделски стопанин, който не участва по тази доброволна схема, да няма право да кандидатства и да иска обезщетяване за напълно пропаднали площи. Досега държавата компенсираше 100% пропаднали площи. Затова отиваха около 5 милиона на година, стигало се е и до 10“.

Идеята е фондът да изплаща пропаднали площи до 30%: „30% щета върху площите или 50% щета върху дохода от съответните площи. Мъчим се да свалим границата до едно разумно ниво“.

„Парите се акумулират от 3 пера. На първо място, са тези доброволни вноски от страна на земеделските стопани. На второ място, са средствата от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, които автоматично ще бъдат налети в капитала на този компенсационен фонд. На трето място - най-важният елемент, който е и най-сериозен финансов елемент - са средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по мярка „Управление на риска“, каза шефът на ДФЗ.

На чисто бюджетно ниво имахме предвидени 36 милиона евро през настоящия програмен период за тази мярка, но тя не е стартирала поради липсата на самоучастие от страна на земеделски стопани в нещо като взаимоспомагателен фонд, каза Грудев и подчерта, че в този период ще има и значителни законови промени.

За първата година от прилагане, ще стартираме с компенсиране на щетите от градушките. През втората година той ще започне да покрива и обезщетения за осланяване. На третата година амбицията ни е да започнем и обезщетяване за суша, каза още шефът на ДФЗ.

Агенцията за борба с градушките вече ще действа като контрагент на ДФЗ. В случая, за да пазим нашите и на нашите контрагенти интереси, ние ще сключим съответните договори с Агенцията. Тя ще се издържа през тези кумулирани средства, посочи Васил Грудев.

Коментари

Задължително поле