Държавата спира усвояването на нови площи за въгледобив в участък от Пернишкия басейн

Да бъде преустановен напредъкът на минните работи в земите, засегнати от дейността на участък I, хоризонт Север на рудник ОРО на Пернишкия въглищен басейн. Такова предписание ще бъде изпратено от Министерството на енергетиката до концесионера – „Мин индъстри“ ЕООД, до края на днешния ден.

По повод създалото се напрежение сред местните жители от няколко пернишки села министърът на енергетиката Теменужка Петкова разговаря с представители на концесионера и ги запозна с получено вчера в МЕ писмо от Общинската служба по земеделие – Перник, съобщиха от министерството. От него става ясно, че в момента службата извършва проверка във връзка с уреждане на статута на земите, засегнати от добива.

"До изясняването на въпроса и произнасянето на компетентните органи, нови площи не трябва да бъдат засегнати", категорична бе министър Петкова. Тя изиска от концесионера информация за предприетите от него действия по уреждане на статута на земите.

По време на срещата представителите на „Мин индъстри“ ЕООД информираха, че от общо 170 дка земеделски земи, концесионерът е закупил около 120 дка в съсобственост. Придобиването на останалата част е възпрепятствано от множеството собственици на парцелите, част от които не могат да бъдат открити.

Коментари

Задължително поле