Държавната комисия по хазарта отнема лицензите на „Еврофутбол" временно за три месеца (ДОКУМЕНТИ)

На свое заседание, проведено днес, Държавна комисия по хазарта (ДКХ) взе решение на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта да приложи принудителна административна мярка за временно отнемане за срок от три месеца на издадените лицензи на „Еврофутбол" ООД, съобщиха от институцията.

Дружеството има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

В постановените решения ДКХ указва, че в тримесечен срок "Еврофутбол" ООД следва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай, че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка - временно отнемане на лиценз, дружеството може да продължи дейността си.

Чл. 85 от Закона за хазарта:

(1) Комисията прилага принудителна административна мярка - отнемане за срок от три до 6 месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т. 2 в следните случаи:

1. (В сила от 30.03.2012 г.) когато лицето по чл. 4 или по чл. 8, ал. 1, т. 1 има просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите;

Факсимилета от решенията на ДКХ:

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини