Един от 10 българи вярва, че Истанбулската конвенция ще ограничи насилието върху жени

70% са срещу гей-браковете

Едва 11% от българите смятат, че ратификацията на Истанбулската конвенция ще доведе до ограничаване на насилието върху жени и деца. Три пъти повече – около 30% - са на мнение, че приемането на конвенцията води до въвеждане на трети пол, легализиране на гей бракове и отглеждане на деца в хомосексуални семейства.

Това показват данните от изследване на социологическа агенция "Сова Харис", проведено в периода 8–10 февруари 2018 г. сред 828 пълнолетни граждани по метода Стандартизирано телефонно интервю.

В същото време около 22% споделят, че са били потърпевши от домашно насилие. Преобладаващата част от тях – 61% - са се опитали сами да решат проблема. Други 24% не са реагирали по никакъв начин. Около 22% са поставили въпроса пред семейното обкръжение. От полицията съдействие са потърсили 12%, а до съда са достигнали единици, които са статистически неуловими.

Почти единодушно 94% от пълнолетните българи считат, че българското общество не трябва да допуска насилие върху жени. 95% считат, че не трябва да допускаме и насилие върху деца. Легализирането на трети пол е недопустимо за 73,5% от пълнолетните граждани на страната ни.

Гей-браковете са неприемливи за около 70%. Отглеждането на деца в хомосексуални семейства не трябва да се допуска според 75 на сто.

Около 75% от пълнолетните българи твърдят, че в техните семейства не е имало случаи на употреба на физическа сила между съпрузите/партньорите. В семействата на останалите около една четвърт обаче е имало случаи на насилие. Съотношението се променя, когато се визира употребата на физическа сила в отношенията между родителите и децата в българското семейство, като вече около 2/3 декларират отсъствието й, а около една трета от хората са свидетели на такива прояви у дома.

Коментари

Задължително поле