Един учебник по предмет, 4. клас без изпити

Снимка: Булфото
Оценка за дисциплината на учениците е идея, от която синдикатът не се отказва и лансира и в новите си предложения.

Синдикат “Образование” предлага промени

Учителите да минат към втора категория труд

Директорите с мандат

Един вариант на учебник по общообразователните предмети и МОН да издава учебниците, за които плаща. Това е една от важните промени в Закона за училищното и предучилищното образование (ЗПУО), които трябва да се случат, пишат от Синдикат “Образование” в позиция към политическите партии.

Те предлагат промяна в съществуващите и формиране на нови национални образователни политики. Сред идеите, които изказват, са още задължително въвеждане на училищен изпит след всеки клас в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум. Освен това отпадане на Националното външно оценяване в четвърти клас.

Според училищния синдикат е нужно още преминаване на детските градини към делегирани бюджети, въвеждане на оценка за дисциплината на учениците, вменяване на повече отговорности на родителите, намаляване броя на учениците в паралелки и групи.

Тук попада още реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 40%, за сметка на 60% проектно - базираното обучение и практическите упражнения.

Едно от основните настоявания е прекатегоризацията на учителския труд към втора категория, което ще помогне за превенция от огромния “бърнаут” в професията. Мандатност на директорската длъжност в образователните институции и възможности за вертикално израстване на педагогическите специалисти, също е поставен въпрос.

Според синдиката е нужно и изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно, с отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап. Освен това увеличаване броя на психолози и/или педагогически съветници във всяка образователна институция.

Да се гарантира ръст на възнагражденията на всички работещите в системата на предучилищното и училищното образование, с ежегодно увеличение на работните заплати с не по малко от 10%, пише в заключение председателят на синдиката Юлиян Петров.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование