Една година условно за съдийка, пуснала освидетелствано лице без процес

Софийският апелативен съд потвърди изцяло осъдителната присъда на Софийски градски съд спрямо съдия в Районен съд – Раднево, с която тя е призната за виновна за съставяне на официален документ с невярно съдържание в кръга на службата си (по чл. 311, ал. 1 от НК).

Подсъдимата Л.П. през 2002 г. била назначена на длъжност „съдия в Районен съд – Раднево“.

През м. март 2017 г. тя била определена за съдия-докладчик по дело, образувано въз основа на направено предложение за прекратяване на принудителни медицински мерки, съобщиха от държавното обвинение. Те били постановени спрямо освидетелстваното лице – С.Б., което имало 64 хоспитализации в психиатрично лечебно заведение.

Откритото съдебно заседание по въпросното дело било насрочено за 29.03.2017 г. от 08:55 ч. В качеството си на съдия, подсъдимата допуснала редица съществени нарушения на процесуалните правила, в това число не снела самоличността на явилите се лица, не взела становището на страните по хода на делото, не прочела доказателствата по делото и др. Без да обяви съдебното следствие за приключено или да даде ход на съдебните прения, подсъдимата Л.П. се обърнала към освидетелстваната жена като й казала: „Пускам те да си отиваш вкъщи“.

Заседанието продължило около пет минути, като съдията освободила участващите в него без да постанови съдебен акт – определение, с което да прекрати, замени или продължи принудителните медицински мерки спрямо С.Б.

На следващия ден подсъдимата П. изготвила и подписала протокол от проведеното съдебно заседание и го оставила на бюрото на съдебния секретар - Д.С., за подпис и предаване в деловодството на съда. При прегледа на документа служителката установила, че съдържанието му не отговоря на действителното случилото се в хода на провеждане на съдебното заседание по делото. Това я мотивирало да не полага подписа си върху него и след прослушване на звукозаписа изготвила протокол, поставила му номер и предала делото в деловодството на съда с два протокола. За случая бил уведомен председателят на Районен съд – Раднево, който изискал доклад от служителите.

В законоустановения срок от страна на Районна прокуратура – Раднево бил подаден протест срещу прекратяването на принудителното лечение на освидетелстваното лице, поради допуснати съществени процесуални нарушения по делото.

Във връзка с постъпилия протест, председателят на Районен съд – Раднево подал сигнал до Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура. Впоследствие било образувано наказателно производство срещу съдията П.

За извършено престъпление на подсъдимата е наложено наказание от една година „Лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок.

Решението на САС подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.

Коментари

Задължително поле