Екарисажът в Шумен спечели делата срещу агенцията по безопасност на храните

Екарисаж "Брамас 96" АД в Шумен има всички шансове да отвори врати, ако от Областната агенция по безопасност на храните му позволят и излязат с положително становище. От май 2018 г. дейността на фирмата е стопирана, но в сряда стана ясно, че тя е спечелила окончателно делата срещу заповеди, издадени от Агенцията.

Върховният административен съд е отхвърлил депозираните жалби от директора на Областна дирекция по безопасност на храните в Шумен срещу решения на Административен съд – Шумен, постановени по две административни дела, с които съдът отмени Заповед № РД-12-294/02.04.2018г. и Заповед № РД-12-252/21.03.2018г. на директора на ОДБХ - Шумен. Това съобщават от пресцентъра на съда. С въпросните заповедите бяха заличени дейностите на обект Екарисаж и са обезсилени удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – Шумен.

Върховният административен съд, солидаризирайки се с мотивите на Административен съд – Шумен, е приел, че атакуваните заповеди са отменени законосъобразно, без да са на лице твърдените от касатора нарушения.

Решенията на Върховния административен съд са окончателни.

"Това не означава автоматично отваряне. Очакваме посещение от Агенцията, поканили сме ги, но все още не са дошли", каза зам.директорът Полина Александрова. Срокът за посещение на инспекторите е 14-дневен, обясни тя, а в сряда бил 17-ия ден в очакване.

В момента в дружеството са останали на работа 32-ма души. Още толкова са изпратени на трудовата борса.

Коментари

Задължително поле