Екипи търсят ученици с отсъствия

Проверки по домовете и работа с родителите

Постоянни екипи за превенция ще работят по връщането в клас на децата в риск, които трупат отсъствия. Експертите ще посещават домовете им и ще работят с родителите. Това предвиждат промени в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, качени за обществено обсъждане.

Според документа подсилените звена, които ще работят ведно с екипите по обхват, ще бъдат създадени във всяко учебно заведение. Те ще се организират от директорите, които щe са и техни ръководители, като ще има включени представителите от общината, МВР и Дирекция “Социално подпомагане”.

Екипите ще извършват ежедневно незабавно посещение по домовете на отсъстващите без уважителни причини. Важен момент от работата им ще бъде и мотивирането на родителите да пускат децата си на училище, тъй като много от тях не осъзнават ползите от включването в системата на образованието.

В документа се отчита, че регламентите досега не осигуряват целите на Механизма. През 2018/2019 г. са насочени към върнатите, но не успешно включени в училище и детска градина, 14 058 новоотпаднали през 2017/2018 учебна година деца. От август 2018-а са извършени общо 81 346 посещения на адрес, голяма част от които на ученици, които отсъстват без уважителни причини.

Коментари

Задължително поле