Екоинспекцията и ученици се включват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ-Велико Търново се включва в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците заедно с ученици от шест великотърновски училища - СУ „Ем. Станев“, „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“.

Водещата тема тази година е „Намаляване на отпадъците от опаковки. Използвайте по-малко опаковки“, а търновската екоинспекция продължава стартиралата през 2015 г. инициатива с ученици „Да влезем в час с отпадъците”. Под това мото ще преминат уроците и дискусиите по темата. Особено внимание ще бъде обърнато на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Учениците ще могат да се запознаят с процеса на изграждане на едно регионално депо чрез филм по темата и да изработят предмети от отпадъци от опаковки в арт работилница. С най-сполучливите идеи ще бъде подредена изложба.

Коментари

Задължително поле