Еколози наложиха глоби за близо 5000 лв. за замърсяване на водите

Снимка: Архив

125 проверки на 121 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област са извършили през септември експертите на РИОСВ – Велико Търново. В резултат на инспекциите еколозите са издали 39 предписания. Съставен е един акт за неизпълнение на предписание на РИОСВ. През периода са съставени три наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. Наложени са две текущи санкции за констатирани наднормени замърсявания на водите в общ размер от 4700,93 лв.

Основните акценти от извършената месечна контролна дейност са проверки на дружества за спазване на изискванията, свързани с управление на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух и водите.

Допълнително е осъществен контрол на шест действащи ВЕЦ-а по заповед на министъра на околната среда и водите, съвместно с представители на Басейнова дирекция – Плевен, както и на девет автосервиза, съвместно със служители на ОД на МВР – Велико Търново.

За периода са предприети действия по пет сигнала и три жалби.

Трите проверени жалби са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано третиране на отпадъци и работа на незаконна инсталация за производство на пелети. В трите случая ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Коментари

Задължително поле