Екоминистърът призова ВиК дружествата да ползват алтернативни водоизточници извън язовирите

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров призова местните ВиК дружества да ползват и алтернативни водоизточници извън язовирите. Това стана по време на парламентарния контрол в отговор на депутатски питания за състоянието на язовирите "Асеновец" и "Камчия".

Освен язовир "Асеновец" има още пет системи, от които може да се водоснабдява Сливен, каза Димитров. По думите му язовир "Асеновец" е едногодишен изравнител и регистрираният приток през 2019 г. е 14,07 млн. куб. м, който е характерен за суха година. За същата година ВиК дружеството е използвало 22,351 млн. куб. м вода от язовира без да бъдат ползвани алтернативни водоизточници.

Министърът каза, че миналата година язовирът е точен непрекъснато без да се ползват алтернативи, в резултат на което тази година е с по-ниско ниво. Предвид намаляващия обем на язовир "Асеновец" през ноември 2019 г. управителят на ВиК-Сливен е информиран за необходимостта да бъдат предприети действия за включване на източници на алтернативно водоснабдяване от подземните водоизточници с цел ограничаване на водовземането от язовира и недопускането на водна криза в Сливен. С месечния график на използване на водите от язовир "Асеновец" е започнало постепенно редуциране на месечните лимити като през декември са разрешени 1,8 млн. куб.м, през януари - 1,5 млн.куб.м, а през февруари - 0,709 млн.куб.м. Към 19 февруари 2020 г. язовир "Асеновец" е с обем 7,898 млн. куб. м, регистрирания приток за януари е в три пъти по-малко от прогнозния приток за много суха година. На ВиК и Община Сливен е препоръчано с цел осигуряване на допълнителни количества за питейно битово водоснабдяване на Сливен да предприемат спешни действия по реконструкция и включване в експлоатация на речното водохващане на река Колешница, в което по данни на ВиК протичат между 346 и 500 л/с. Това е възможност за Сливен да възстанови водоползване, което е имал преди да се създаде язовира, каза Димитров.

При реализиране на приток през 2020 г. характерен за много суха година и при използване на води с месечен лимит до половин милион куб. м водоподаването ще бъде осигурено за над 12 месеца.

Вода от язовир "Камчия" за питейно-битово водоснабдяване с разрешени годишни лимити за ВиК Бургас е до 61,1 млн.куб.м, за ВиК Варна - до 68,9 млн.куб.м и ВиК Сливен - до 0,200 млн.куб.м.

Наличният обем в язовира към 28 февруари 2020 г. е 151,538 млн.куб.м вода или с процент на запълване 64,88 процента. Предвид, че мъртвият обем на язовира е 49,90 млн.куб.м наличният полезен обем към 28 февруари е 101,638 млн.куб.м. Към 28 февруари 2019 г. наличният обем е бил 196,658 млн.куб.м или 84,2 процента спрямо общия обем, каза министърът.

При удовлетворяване на исканията на ВиК количества за питейно-битово водоснабдяване от 100 млн.куб.м годишно водата на язовира ще стигне за 24 месеца, каза министърът. От язовир "Камчия" не се ползва вода за промишлени нужди.

Коментари

Задължително поле