Еко рейнджър лагери търсят нови туристически пътеки в малки общини

Третият по големина в света плавателен канал "Синята магистрала" в Аджиджа

4 малки български и румънски общини обединиха усилията си да популяризират своите възможности за екологичен и културен туризъм. Кметствата на Бъняса и Аджиджа, район Констанца, и общините Шабла и Берковица работят по съвместния проект "Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда", финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта Joyride е чрез използване на екологичните ресурси да се открие и развие туристическият потенциал на партньорите. Те Кметствата и общините от двете страни на Дунав искат да привличат все по-голям интерес към своите природни дадености, биологично разнообразие и знакови места.

Провеждането на еко рейнджър лагер в Румъния от 17 до 20 ноември събра представители на партньорите, на природозащитни организации, на туроператори и медиите. Те посетиха перлата на румънското крайбрежие Аджаджа, третия по големина в света плавателен канал известен като Синята магистрала, по която от началото на годината до сега са минали над 32 млн. тона товари. Маршрутът през Аджиджа мина и през единствения резерват на черни пясъчни дюни, който се управлява от Институт на името на проф. Йоан Борча, както и през някогашен голям немски бункер от Втората световна война. Еко рейнджърите посетиха в Бъняса манастира и пещерата на Св.Апостол Андрей, който се счита за закрилника на Румъния, музея и монумента на император Траян. Недалеч е другата манастирска обител с лечебна изворна вода в Дервент, посещавана от хиляди поклонници. В културния дом се проведе уъркшоп с участието на партньорите и кмета на Бъняса.

Предстоят еко рейнджър лагери в Берковица и след това в Шабла, където организацията е на Зелен образователен център към северночерноморската община. Проектът, който е на стойност малко над 500 000 евро, ще допринесе за постигане на съвместна, интегрирана визия за трансграничния район и разработване на обща туристическа информационна мрежа.

Коментари

Задължително поле