Експерти и учени набелязват мерки за безопасни пътища в Несебър

Специалистите зад новата наредба за пътно проектиране от катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на УАСГ обсъждат как да се спре войната по шосетата

Експерти ще набележат мерки за превръщатето на родните пътища в по-безопасни и ще научат повече за международни опит в тази насока по време на XI-тата Национална Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, организирана от УАСГ, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ и Институт по транспортно строителство и инфраструктура. Конференцията ще се проведе между 10-ти и 13-ти октомври в Несебър. На нея отново ще се обсъдят наболели проблеми на транспортната ни инфраструктура под мотото: „Мисия Пътна Безопасност“, което е и темата на първата сесия.

През последните 4 години катедра „Пътища и транспортни съоръжения” при  УАСГ и Института по транспортно строителство и инфраструктура фокусират общественото внимание  върху темата за Промяна нормите за проектиране на пътища, гарантиращи изграждането на безопасна инфраструктура.

Катедрата пое отговорната задача да ръководи, да координира и да участва активно в процесите по актуализацията и допълнението на нормативните актове в областта на пътната инфраструктура. Основна причина за обновяването на Наредбата за проектиране на пътища е необходимостта за привеждането на действащите регламенти в съответствие с актуалните европейските изисквания за пътна безопасност и прилагането на най-добрите съвременни европейски практики и у нас.

Катедрата организира няколко кръгли маси в УАСГ с участието на учени, експерти, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, на браншови организации и съюзи. По време на изданията на годишната конференция нееднократно бе повдиган въпроса за промяна в наредбата за проектиране на пътища. Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, инициатор и двигател на процеса за промяна на нормативната база и ръководител на Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, коментира: „Библията на един добър път е заданието. Всичко започва от него, а за да бъде професионално заданието, то е необходимо да има адекватни наредби, технически спецификации и изисквания. Когато се изготвят проектите, е редно да се гледа на тяхната актуалност и значимост в бъдеще време, да се направи оценка на техния живот и полезност след десетилетия.“ Той сподели още, че пътищата у нас са проектирани при норма на валежите от 100 л/кв. м. годишно, а през последните години падат около 1000 - 1500 л/кв. м., което поставя на дневен ред въпроса за отводняването на пътищата.

Именно на 8-та годишна конференция с международно участие с водеща тема: “Съвременни европейски норми за проектиране на пътища“, тогавашният министър на МРРБ Лиляна Павлова отдели проблемите в нормативната база в няколко направления: отводняването, пътните настилки, пътната основа, оборудването на пътищата – ограничителните системи, кръговите кръстовища, ерозията и абразията и появата на срутища в резултат от дъждовете и др .Тя припомни още, че до 2010 г. се е работело по временен правилник за пътните съоръжения, в периода 2010 - 2015 паралелно се използва наредбата и еврокодовете, а от началото на 2015 г. - само еврокодовете., но цялостната промяна на нормативната база е ангажимент на Държавата, която изостава с подготовката на подзаконовите актове и наредбите, предвид климатични, геоложки и сеизмоложки промени. Тогавашният строителен министър сформира две работни групи за изработване на нови правила за проектиране.

Представители на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при УАСГ – София, проектанти, експерти и специалисти с доказан опит в научната и професионалната сфера анализираха, актуализираха и допълниха всички до момента действащи раздели на стария документ за проектиране на пътища от 2000 г., като обособиха и разработиха изцяло нови раздели.

Така 4 години по-късно вече е обнародвана в държавен вестник новата Наредба за проектиране на пътища, обясни в писмо до медиите представители екипа на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, който е и част от Организационния комитет на XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, работил върху актуализацията и допълнението на нормативните актове

Водещият приоритет, заложен в текстовете на новата Наредба за проектиране на пътища, е пътната безопасност. Повишаването ѝ е основният фактор за правилно развитие на пътната инфраструктура.

Учените и специалистите с избора на теми за предстоящата годишна пътна конференция с международно участие алармират, че посланията им не достигат до широката публика. Преди година отново на Конференцията по транспортна инфраструктура имаше доклад на тема: “Проблеми при поддържането на стоманените мостове и оценка на остатъчния ресурс на умора“. Защо тогава не направихме екипи за обследване, за рехабилитация, а ги направихме след трагедията в Италия, питат специалистите. Според тях практиката показва, че сме склонни да променяме нещо едва след като се случи непоправимото.

Коментари

Задължително поле