ЕК ни поощрява за борбата срещу прането на пари

Снимка: Владимир Савов

Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

Извършената промяна е в резултат на предоставената аргументирана информация от българските власти и се отнася до текста по отношение на докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване, които касаят местни видни политически личности.

С промяната в част 4.2.2 „Борбата срещу изпирането на пари“, Комисията заменя израза „2/3“ с „Определен брой“ и по този начин се потвърждава напредъка на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари.

Коментари

Задължително поле