Елаците-Мед с дарение за Община Етрополе

На събитието присъстваха Димитър Димитров, кмет на Община Етрополе, Марин Маринов, председател на ОбС - Етрополе, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД.

Четири минни компании от групата на Геотехмин - Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД , Геострой АД и Геотрейдинг АД ще осигурят дарения за благотворителната програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. 

Преди дни в Община Етрополе бе подписано рамково споразумение между общината и четирите дружества от групата на Геотехмин за реализиране на съвместни проекти от приоритетно значение за местните хора. 

Инициативата е част от социално-отговорната политика на Гетотехмин към местните общности в страната. Като се имат предвид предвижданите ограничения в страната, във връзка с пандемията от коронавирус Covid 19, и очакваното намаляване на възможностите за финансиране, основателите на програмата желаят да подпомагат местните и общинските власти в районите, в които осъществяват основната си икономическа дейност, е разписано в споразумението. 

След разговори между двете страни бе решено по програмата да бъдат извършени основен ремонт на  СУ "Христо Ясенов" и ремонтни дейности на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ в Етрополе. СУ „Христо Ясенов“ е на едно от челните места сред училищата в Софийска област, както по площ на сградния фонд, така и по брой ученици и по резултати в учебния процес. Парната инсталация в училището е стара и амортизирана и въпреки частичните ремонти на парокотелното и подмяна на част от чугунените радиатори с алуминиеви, се наблюдават сериозни повреди, което налага допълване на отоплението в класните стаи с електрически печки. Поради невъзможност да се отоплява, преди 4 години басейнът на училището също бе затворен.

В своето приветствие изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Драгомир Драганов подчерта доброто сътрудничество между медодобивната компания и общината, както и значението на новите проекти, по които е постигнато съгласие на финансиране. „С основния ремонт на СУ „Хр. Ясенов“ Група ГЕОТЕХМИН подкрепя на първо място най-малките жители на Община Етрополе, които са бъдещето на България. С подкрепата ни за ремонта на болницата ние потвърждаваме стремежа си да бъдем полезни там, където е необходимо в момента.“

„Това е поредна стъпка от традиционно доброто сътрудничество на общината с инвеститорите Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН. Удовлетворен съм, че поставяме началото на съвместна програма, в която ще бъде вложен финансов ресурс и ще се създадат нови възможности за подкрепа на общественозначими каузи“, коментира кметът на Етрополе Димитър Димитров в качеството си на домакин на събитието по подписване на споразумението.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България