Енергийният министър: Проектът за изграждане на АЕЦ ”Белене” ще продължи оттам, докъдето е спрял

Проектът за изграждане на АЕЦ ”Белене” щи продължи оттам докъдето е спрял по отношение на издадените лицензии. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол в петък. По думите й, коронавирусната пандемия е забавила реализирането на проекта.
 
”Изпълняваме изцяло решенията на Народното събрание по отношение на ”Белене”. Бих казала, че се справяме много добре”, каза министърът.

"На първо чясто през юни 2018 г бяха взети две решения, едно от страна на НС, впоследствие беше взето решение на МС, свързано с възобновяване на действията по търсене на възможност за изграждане на поректа "Белене", припомни тя. "Разработена е процедура за избор на стратегически инвеститор, тази процедура е докладвана, одобрена от Министерски съвет, народните представители са запознати с нея. Към настоящия момент се намираме на етап 5 от процедурата, а именно разработване на информационен меморандум и връчен на участниците, които са включени в кратката листа. Това са няколко комапнии", каза Петкова. 

"Първо беше подписано споразумение за конфиденциалност, предоставен им е съответно информационния меморандум, и предстои да им бъде осигурен достъп до информационната зала на проекта, която е ситуирана в НЕК. Достъпът до тази зала е трудно да бъде осъществен, имайки предвид световната пандемия на COVID-19 и наложените ограничения в пътуванията", обясни енергийният министър.

"В изпънение на решението на Народното събрание НЕК проведе кореспонденция с Агенцията за ядрено регулиране, отправи запитване до АЯР, в резултат на което получи писмен отговор от 6 декември 2018 г. Тук става въпрос именно за процеса по приключване на процедурата по лицензиране на проекта. АЯР счита, че  актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват дейтсвието си. Титулярат НЕК може да черпи права от тях. Такива са издадените от АЯР и влезли в сила актове: заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР счита, че при практическото подновяване на действието относно реализирането на проекта,процесът на лицензиране би следвало да продължи", каза още Теменужка Петкова. 

Коментари

Задължително поле