ЕНЕРГО-ПРО обсъди с кметовете в Североизточна България предстоящата такса достъп

Следвайки политиката си за открит диалог с представителите на местната власт в Североизточна България, мениджърският екип на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на Търговище, Габрово и Добрич. На срещите бяха представени предстоящото въвеждане на такса достъп за бизнес клиентите, инвестиционните намерения и съвместната работа с общинските администрации през 2020 г. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия информираха кметовете за провежданата в момента кампания за актуализиране на данните за предоставена мощност на небитовите клиенти.

Електроразпределение Север започва подготовка за нов начин за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса. Данните за предоставената мощност и тяхното управление са от определящо значение за качествената доставка на електроенергия.

„Очакваме утвърждаване от КЕВР на цената за достъп за небитовите клиенти и да започнем прилагането ѝ от началото на новия ценови период. За клиентите на Електроразпределение Север цената за достъп съществува и в момента като компонент от крайната продажна цена за дейността по разпределение на електроенергията, но от 1 юли 2020 стопанските клиенти ще заплащат цена за достъп в зависимост от предоставената им мощност на ден, а не както до сега на база консумирана електроенергия.“, коментира Анжела Тонева, член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Варна.

По време на срещите с кметовете беше представено изпълнението на инвестиционната програма на Електроразпределение Север за 2019 г., като реализираните инвестиции са 2,4 милиона лева за Търговище, 3,5 милиона лева за Габрово и 5,6 милиона лева за Добрич. Средствата са инвестирани в изграждане и рехабилитация на съоръжения от електроенергийната инфраструктура, както и монтиране на съвременни средства за търговско измерване.

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна запознаха кметовете с инвестиционните планове на компанията за 2020 г. и представиха приоритетните области: подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, повишаване качеството на електрозахранването и намаляване на технологичните разходи. Беше предоставена информация и за готовността за работа в зимни условия.

Коментари

Задължително поле