ЕНЕРГО-ПРО представиха възможностите за кариерно развитие в ПГ по електротехника във Варна

ПГ по електротехника във Варна проведе Ден на отворените врати с активното участие на ЕНЕРГО-ПРО като работодател и основен партньор на учебното заведение. Настоящи ученици от различни специалности в областта на електротехниката демонстрираха авторски проекти, реализирани благодарение на усвоените в гимназията знания. Те направиха презентации на тема „Енергия на бъдещето“, които бяха оценени от комисия с участието на специалист от компанията.

По време на събитието специалисти Човешки ресурси в ЕНЕРГО-ПРО представиха възможностите за развитие и реализация в компанията – проекти, стажове, програми. Обсъдени бяха вариантите за включване в предлаганите проекти както в хода на обучението в професионалната гимназия, така и след завършване на средното образование.

Като част от политиката си в подкрепа  на бъдещите електротехници и електроинженери, ЕНЕРГО-ПРО стартира този месец платената лятна програма „Първи стъпки в кариерата“. Срокът за подаване на заявления е до 14 юни 2019 г. Информация за тази и други програми компанията публикува в секция Кариери на: https://www.energo-pro.bg/bg/Karieri

Коментари

Задължително поле