Ето кои институции ще проверяват сделката за ЧЕЗ

Сделката за продажбата на ЧЕЗ може да се счита за сключена едва след като мине през одобрение на контролните органи у нас.

- Комисията за защита на конкуренцията прави анализ дали пазарните позиции на купувач и продавач няма да доведат до нарушение на конкуренцията. Дружествата обаче имат правото да поискат такова становище и от друг европейски антимонополен орган

- Комисията за финансов надзор не дава пряко разрешение, но е длъжна да проследи дали са спазени законите и дали бъдещия продавач ще предложи на миноритарните акционери в дружествата на ЧЕЗ да изкупи и техните дялове

- КЕВР е длъжен да провери дали бъдещия купувач има финансовата възможност да продължи дейността на компанията според нейната лицензия

- Снабдяването с електроенергия е част от националната сигурност на страната и от тази гледна точка, сделката ще бъде проверена и от Държавна агенция "Национална сигурност"

Източник: БНТ

Коментари

Задължително поле