Жителите на Труд отрязаха инвестиционно намерение на собствениците на централата за биоелектроенергия

Жителите на пловдивското село Труд (Община Марица) отказаха категорично да приемат ново инвестиционно намерение на собствениците на централата за преработка на биомаса и производство на електроенергия, която се намира в непосредствена близост до населеното място.

С пълно мнозинство жителите на Труд казаха „не” по време на общоселско събрание, на което кметът Красимир Минков ги запозна с подаденото в кметството инвестиционно намерение на фирма „Билд Инвест Сит” ЕООД за разширяване на суровинната база на инсталацията за преработка на биомаса и производство на електроенергия. То е входирано в кметство Труд на 12 юли 2017 г. и се касае за бирена мая, негодни за употреба продукти от зеленчукопроизводството и др.

Жителите на Труд взеха решение да делегират на местния Инициативен комитет правото да изрази тяхното недоволство в официално становище, което бе изпратено в Министерството на околната среда и водите, Община Марица и РИОСВ Пловдив. В своето становище жителите на Труд и Инициативният комитет за пореден път призовават да бъде извършена ОВОС (Оценка за въздействието върху околната среда) от независими вещи лица при пълна прозрачност на процедурата. На събранието бяха посочени редица пропуски и несъответствия в наличната документация от комуникацията между централата и държавните регулатори.

Населението на Труд вярва и е убедено в правотата си въпреки „неадекватното поведение на управителя на обекта и изказванията му в медийното пространство”. От Инициативния комитет пък твърдят, че всеки гражданин има конституционно право да сезира контролните органи когато е принуден да търпи негативи, които влошават качеството му на живот и затова жителите на Труд ще продължат твърдо и постоянно да отстояват правото си на спокоен живот.

Коментари

Задължително поле