Забранени експерименти в науката

Генетичната корекция на ембрионите може да промените живота на човек, като го спаси например от алергии.

В повечето страни опитите с хора са сериозно престъпление и се преследват от закона

Необходимо е да се спазват определени граници

Учените са убедени, че всички изследвания трябва да бъдат етични и обосновани

Науката се развива с големи темпове. През XIX и XX век нейните възможности напредват значително. Това позволява да се разберат някои любопитни факти, неизвестни до този момент за научния свят. Нараства интересът към възможностите на човешкото тяло. Много от наученото става известно благодарение на научни експерименти. Въпреки това, след ужасяващите със своята жестокост опити върху хора, проведени от нацистите в концентрационни лагери, човечеството осъзнава необходимостта от поставяне на определена етична граница. Приемат се редица международни документи, които дават тласък на такава наука като биоетиката.

Клонирането

Най-ранните експерименти в областта на клонирането датират от 30-те години на ХХ век, но първият успешен опит е направен от Робърт Бригс и Томас Кринг, които през 1952 г. клонират жаба чрез трансфер на ядра от соматични клетки.

През 1996 г. учени от университета в Розлин, Шотландия, оповестяват за създаването на първия клонинг на бозайник, познат като овцата Доли. Тя боледува от рак на белия дроб и артрит, който се среща само при възрастните екземпляри. Иначе организмът на Доли е напълно нормален. За успешното клониране са използвани над 247 ембриона, които довеждат едва до 27 бременности, от които само една се увенчава с успех. През 2003 г. “родителите” на Доли се принуждават да я приспят заради прогресиращия рак.

] Овцата Доли с един от създателите си професор Кийт Кембъл.
Овцата Доли с един от създателите си професор Кийт Кембъл.

Така става ясно, че създаването на човешки клонинг е въпрос на време, но възникват много етични въпроси пред обществото и редица правни затруднения. Не е ясно дали клонингът ще има своя собствена идентичност, как ще го възприема обществото и какъв ще е неговият статус.

В резултат на това подобни експерименти са забранени. В редица страни клонирането на хора или дори опитите за това се смятат за сериозно престъпление. В Бразилия, Германия, Япония и Великобритания съществуват специални закони, свързани с различните видове клониране, които определят границите на позволеното в тази област. Във Великобритания обаче е позволено терапевтичното клониране.

Корекция на човешкия геном

Какво се случва, ако започнем да редактираме човешкия геном? Дали човек ще бъде напълно здрав? Ще има ли някакви уникални способности? Тези въпроси са повдигнати многократно в голям брой сериали, филми и литературни произведения. В тази дискусия участва и научният свят.

Трябва да се отбележи, че страните нямат единно мнение по този въпрос. Повечето европейски държави смятат, че всеки експеримент с редактиране на ембриони трябва да е забранен. Великобритания го разрешава от 2016 г. В Съединените щати федералното финансиране на подобни програми е забранено. Но частното финансиране е позволено, което повдига още повече въпроси за контрола.

Генетичната модификация на хората повдига много въпроси. Все още не е ясно как точно ще се промени обществото. Как хората ще бъдат разделени: на “усъвършенствани” и “обикновени”? Вече има технология за раждане на дете от 3-ма родители, но в редица страни е забранено. Научният напредък обаче не може да бъде спрян.

Генетичната корекция на ембрионите може да промените живота на човек, като го спаси например от алергии. Учените обаче казват, че трябва да има някаква граница. Кой пречи да се създаде например племе с намалена нужда от вода? Такива хора ще се чувстват чудесно в пустинята. По същия начин ембрионите могат да бъдат “подобрени”, за да се увеличи тяхната устойчивост на ниски температури.

Вероятно някой ден човечеството ще стигне до това. Но сега подобни експерименти все още са забранени. Въпреки че във връзка с някои сфери на съвременния живот, промените се случват много бързо: някога обществото беше предпазливо и дори предубедено към инвитро процедурите. А сега “деца от епруветки” са нормално явление. Те растат, успешно спортуват или просто се наслаждават на живота като обикновените хора.

Психологически опити

Психологията също е наука и за нейното развитие са нужни данни, които могат да бъдат получени чрез изучаване на други хора. Експериментите в този случай обаче трябва да се извършват много внимателно. Експериментът на Милграм, получава широка популярност както в научните, така и в обществените среди. Някои учени смятат този опит за един от най-жестоките в историята на психологията. Участниците в него получават задача да пробудят садистичните си наклонности съзнателно, причинявайки болка и страдание на други хора. Целта е да се разбере колко мъчения могат да причинят едни хора на други, ако това влиза в техните служебни задължения. Резултатите са потресаващи. Оказва се, че лицето, което има желание да се подчинява безпрекословно на някой по-вишестоящ, изпълнява неговите заповеди, дори ако те са в противоречие със собствените му принципи.

] Експериментът на Милграм се смята за един от най-скандалните в историята на психологията.
Експериментът на Милграм се смята за един от най-скандалните в историята на психологията.

След този опит, цивилизованите страни започват силно да ограничават провеждането на различни психологически експерименти.

Науката трябва да се развива. А това изисква поемане на рискове. Те обаче далеч не винаги са оправдани. Освен това трябва да се установи някаква граница, която не може да бъде преминавана в никакъв случай. Учените постоянно предупреждават за това обществото и един друг. Следователно всеки експеримент трябва да бъде етичен и обоснован.

Коментари

Задължително поле