Законът за горивата обсъждат в пленарна зала

Снимка: Архив

Законът за горивата обсъждат в пленарна зала. Едни от промените, които бяха направени между първо и второ четене касаят административното регулиране по закона, което ще се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от специализирано звено. В предишните текстове се предвиждаше контролът да се осъществява от Министерството на финансите.

За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който ще е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона и представител на браншови организации.

В Народното събрание приеха промени и за регистрацията по закона, които гласят, че лицата трябва да са търговци, регистрирани по Търговския закон. Да не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация. Предвиждат и едноличните или мажоритарните собственици да не са осъждани или да не са били членове на дружество в несъстоятелност. За регистрация земеделските стопани трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделски производители, както и да разполагат със собствена или наета земеделска техника.

Очаква се по-късно да бъдат гласувани и по-спорните текстове.

Коментари

Задължително поле