Закриват Дом “Майка и дете“ във Видин

С постановление на Министерски съвет от началото на следващата година се закрива Дома за медико-социални грижи за деца във Видин. На негово място ще бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

На практика домът във Видин не функционира от месеци. Към средата на тази година там е имало само едно дете, но за него е осигурена семейна среда и също е изведено от Дома. От юли не са настанявани деца.

В центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания, който ще работи на мястото на Дома, ще бъде осигурена подкрепа за повече от 470 деца от областта на възраст до 16 години, които са с над 50% увреждания. Някои от тях и досега са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в дома.

Коментари

Задължително поле