Залесяват над 1200 дка гори за 1 млн.лв.

СИДП

Над 1 210 дка нови гори ще се появят на територията на Североизточното държавно предприятие за времето от 2020 до 2023 година. 504 дка ще бъдат залесени в ДГС-Омуртаг, където големи масиви от иглолистни дървета бяха унищожени от корояди. В шуменското и новопазарското стопанство новите гори ще са 197 дка, а в ДЛС-Тервел и ДГС-Генерал Тошево – 245 декара. Още 265 дка ще бъдат залесени в териториалния обхват на ДГС-Варна и ДЛС-Балчик.  
Предвидено е дейностите да се изпълняват на територията на 10 общини, част от 4 области. В област Варна – общините Аврен и Варна, в област Добрич – общините Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево,  Тервел, в област Търговище – община Омуртаг, а в област Шумен – Каспичан и Шумен.
Целта на проекта е възстановяване на гори, пострадали от болести и вредители чрез извършване на залесителни дейности, включващи почистване на площите, почвоподготовка и залесяване.

Ще бъдат залесени 739 822 броя фиданки и 1 024 кг церов жълъд.

Навременното възстановяване на пострадалите гори ще има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономическия ефект, възстановените гори имат и много значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.
Средствата за мащабното залесяване - 1 милион лева са по Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на ДГС-Омуртаг, ДГС-Шумен,  ДГС-Нови пазар, ДГС-Варна, ДГС-Генерал Тошево, ДЛС-Балчик и ДЛС-Тервел при СИДП", финансиран със средства по ОП Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор между СИДП ДП - Шумен и Държавен фонд „Земеделие“.

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции