Зам.-министър Росица Димитрова: Очаква се минимум 25% увеличение на специализираните социални услуги

????????????????????????????????????

Областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова обсъдиха в петък в старата столица съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера.

Дискусията се състоя в Областна администрация в болярския град. Участие във форума взеха заместник областният управител Детелина Борисова, Николина Иванова от АСП, студенти и преподаватели от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Проф. Любомира Попова постави акцент върху необходимостта от усъвършенстване на системата за подкрепа и социална закрила на уязвими групи и лица, както и възможностите за повишаване на качеството на човешките ресурси, обезпечаващи социалните услуги и институции.

"В социалните услуги има сериозни проблеми и криза, породени от сериозното текучество на персонала и ниските заплати. Предстои преразглеждане на първия етап от деинституционализацията на услугите за деца. Заедно с неправителствения сектор и Министерствата на здравеопазването и образованието ще се набележат мерки за отстраняване на пропуските в обучението на персонала в центровете от семеен тип. 20% повече средства за издръжка и заплати в сферата на 24-часовите социални услуги ще бъдат заложени като минимум за 2019 г. Очаква се и минимум 25% увеличение за специализираните социални услуги", изтъкна зам.министър Росица Димитрова.

В кръглата маса участваха и директори и управители на социални институции, специалисти работещи в системата за социално подпомагане и закрила на деца и лица от област Велико Търново, неправителствени организации.

Всички въпроси и изводи от обсъждането ще бъдат изпратени до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Коментари

Задължително поле