Заповед: Работодателите да осигурят 1,5 м дистанция или служителите да са с маски

Работодателите са длъжни да осигурят 1,5 м дистанция в работните места на служителите или да се работи с предпазни маски. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със издадената днес Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

Ето какво пише още в нея:

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

- редовно проветряване и дезинфекция;

-недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

 - създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

Коментари

Задължително поле