Започва кандидатстването за ползването на три общински спортни обекта в Търговище

Община Търговище започва прием на заявления за отдаването под наем и ползването на 3 общински спортни обекта. Това са тренировъчният комплекс на ул. „Христо Ботев“, зала „Дечко Стефанов“ и залите по бокс и тенис на маса в комплекс „Неделчо Камов“, съобщават от местната администрация. 
Спортните клубове, които искат да ползват безвъзмездно или да наемат обект, трябва да са лицензирани, да водят активна тренировъчна дейност, да не притежават собствена спортна база, да отговарят и на други условия, описани в новата Наредба за ползването на общинските спортни имоти. 
Съгласно Наредбата, обектите могат да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 10 години. Това е възможно единствено след решение на Общинския съвет. Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО) в срок до 9 ноември, включително. 
Обектите могат да бъдат отдадени под наем без провеждането на търг или конкурс, но само за срок от 1 година. За целта се подава заявление по образец в ЦАО. Срокът е също 9 ноември 2020 г.
Наемането на обектите за срок до 10 или до 30 години е възможно след провеждането на търг или конкурс. За да заявят това свое желание, кандидатите подават искане по образец в ЦАО до 23 октомври, включително. 
На свое заседание Общинският съвет следва да определи срока за отдаване под наем и началната тръжна/конкурсна цена. На следващ етап кандидатите ще подават и конкретни ценови оферти. Те ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на кмета. Освен размера на предложената наемна цена, при оценяването ще се вземат предвид и постигнатите резултати, картотекираните в клуба спортисти и други, записани в Наредбата. 
Наредбата, образци на заявленията и всички необходими документи за кандидатстване, са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони