Започва мащабно компютърно-подпомагано многонационално учение „Balkan Bridges - 2019“

Многонационално компютърно-подпомагано и разпределено командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“ ще се проведе от 30 септември до 4 октомври в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” в рамките на инициативата на началниците на отбраната на Балканските държави за повишаване на сътрудничеството в региона.

В него ще участват близо 200 военнослужещи от страните по инициативата - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция, многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, Щабния елемент за интегриране силите на НАТО, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Центъра за съвместна подготовка на НАТО в Бидгошч, Полша, ссъобщиха от МО.

Целта на учението е да повиши оперативната съвместимост на въоръжените сили на Балканските държави, да подобри техните способности да реагират адекватно на всяка опасност и риск, свързани с регионалната сигурност, както и да тества степента на интегриране на националните системи за моделиране и симулации от Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО в Бидгошч, Полша.

Учението ще се фокусира върху щабната екипна работа, сътрудничеството и координирането на оперативно и на тактическо ниво, както и на всеобхватния подход при операциите в отговор на криза.

В „Balkan Bridges 2019“ от българска страна ще участват офицери от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, служба „Военна полиция”, Военномедицинска академия, Военна академия „Г. С. Раковски” и Националния военен университет „Васил Левски”.

„Balkan Bridges 2019“ ще се проведе по фиктивен сценарий с участие на две Балкански многонационални бригади, съставени от Многонационалната бригада ,,Югоизточна Европа” и военни формирования от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. То ще включва дейности, свързани с подготовката и воденето на операция по поддържане на мира като част от планирана операция на НАТО. Формираните многонационални съвместни оперативни сили ще бъдат „развърнати“ на територията на фиктивна държава, за да възстановят мира и сигурността в района.

Определени са 6 отдалечени места, локализирани във всяка от участващите нации. Основното ръководство на учението и щабовете на двете балкански многонационални бригади, съставени от щабни офицери от участващите нации и щабовете на военните формирования от Северна Македония и Черна Гора, ще бъдат разположени в Националния военен учебен комплекс "Чаралица".

Коментари

Задължително поле