Започна монтажът на 30 безплатни общински екопечки

Столичната община започна с монтажа на 30 нови екопечки в район „Нови Искър“ като мярка за по-чист въздух в София. „Целта ни е да намалим битовото отопление на въглища и дърва, защото през зимата то е основен фактор за увеличение на нивата на фини прахови частици“. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова, която присъства на монтирането на първата печка от програмата.

Проектът е пилотен обхваща 30 семейства, но ще бъдат дадени уреди и на още няколко, защото от предвидения бюджет са останали средства. Всяко от семействата получава един отоплителен уред и пелетите за един сезон. Така общата стойност за едно домакинство е 2300 лева.

30874521_2053228941371115_508637346_n

„Избрахме район „Нови Искър“, защото е с най-висок брой на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища – над 7 000. По правилата на проекта през първите 3 години новите пелетни печки са собственост на общината, което ни дава възможност да проверяваме дали домакинствата ги използват по предназначение“, уточни още Фандъкова.

Ако експерименталният проект се окаже успешен, София ще кандидатства за още камини на пелети, по оперативна програма „Околна среда”.

Според Фандъкова, отоплението на пелети освен много по-чисто е и финансово по-изгодно за семействата. Тя цитира анализи, които показват, че коефициентът на ефективност на пелетите е около 90%, а на дърва и въглища – около 40%. Топлината, излъчвана при горене на пелети, е 2,5 пъти повече от топлината при горене на дърва. Получената пепел от пелетите е 20 пъти по-малко от пепелта след изгарянето на същото количество дърва. Отоплението на пелети ще намали с над 40 % отделяните емисии на фини прахови частици.

Като част от мерките за намаляване на дела на битовото отопление на дърва и въглища общината си е поставила за цел и разширяване на мрежата на топлофикация и на газопреносната мрежа.

Коментари

Задължително поле