Започна рекултивиране на сметището на Пазарджик

Днес бе даден старт на изпълнението на проекта за закриване и рекултивация на съществуващото старо депо за отпадъци на община Пазарджик, което се намира в землището на село Алеко Константиново. В официалната церемония по първа копка участваха директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев, кметът на общината Тодор Попов и областният управител Стефан Мирев. Молебен за здраве и благоденствие на хората от селото и строителите, които ще се справят с реализацията на проекта, отслужи отец Борис, съобиха от МОСВ.

Проектът е на стойност над 4,7 млн. лв. и се финансира със средства от ПУДООС. Площта за оформяне на рекултивационната повърхност е 95 336 кв. метра. Ще бъде изградена и система за улавяне и събиране на филтрационни води от тялото на депото. То е било в експлоатация от 1962 г. до ноември 2017 г. Целта на проекта е да се допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците.

В съседство вече се изгражда компостиращата и сепариращата инсталация към новото сметище, а със завършването на Пречиствателна станция цикълът ще бъде напълно затворен. Кметът на Пазарджик Тодор Попов благодари на всички партньори на общината и си постави за цел изграждане на втора клетка на депото.

Коментари

Задължително поле