Заради стари дългове прекроиха бюджета на Община Благоевград

Общински съвет – Благоевград прие решение да бъдат намалени планираните разходи по бюджета на общината, с цел да бъде погасен финансов дълг, натрупан от надвзети суми по проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013“, изпълнен по време на мандата на бившия кмет Костадин Паскалев.

Промените в бюджета се налагат след като Община Благоевград бе уведомена за възникнало задължение, в размер на 2354 346,85 лева. Средствата са по договор за „Реконструкция и модернизиране на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско, „Грамада“ и „Баларбаши“, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград“.

Веднага след полученото уведомление Община Благоевград извърши подробен анализ на разходите по проекта и внесе две възражения до Управляващия орган на Оперативната програма. Вследствие на предприетите действия дължимата сума е намалена на 2 034 858, 09 лева, която сума трябва да бъде погасена изцяло или на части.

Към този момент, единствената възможност за погасяване на задължението към НАП е намаляване на разходната част на бюджета. Сред обектите отпадат за изпълнение към този момент са: Изграждане на спортна площадка в двора на СУиЧЕ, изграждане на спортна площадка в двора на XI ОУ, ремонти в социални заведения, както и изграждане на светофарна уредба в кв. „Струмско. По посочените обекти към момента не са проведени процедури по ЗОП.

Предвид важността на обектите, кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще търси алтернативни възможности за реализирането им.

Коментари

Задължително поле