Застраховат колите на депутатите

Правят договори за 102 автомобила и 250 имота на парламента

Срокът за “Каско” и злополука е до края на този месец

Народното събрание е обявило обществена поръчка за застраховки на депутатите за 98 000 лева без ДДС.

Според заданието предметът на обществената поръчка включва подписването на застраховки “Гражданска отговорност” на шофьорите на парламента – което се отнася за 97 броя автомобили, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, покриваща всички рискове – общо 102 броя служебни коли. В обявения търг е включена и застраховка “Злополука” на всички места в парламентарните лимузини – общо 589 места.

По застраховка “Каско” Народното събрание има право да дозастрахова МПС при същото тарифно число до размера на първоначално уговорената застрахователна сума съгласно проекта на договор. В тези случаи общата стойност на допълнителната премия по застраховката не може да надвишава четири хиляди лева без ДДС.

Крайният срок за участие в обществената поръчка от страна на застрахователните дружества е до края на този месец.

От администрацията на народното събрание са обявили и търг за застраховка на оборотните жилища на депутатите за 2019 година. За тях пък ще бъде сключена застраховка “Пожар и природни бедствия” за общо 250 броя недвижими имоти.

Коментари

Задължително поле