Знакова сграда ще приюти социални институции

Една от знаковите сгради в Бургас, тази на бившия Профсъюзен дом, ще заживее втори живот. Това стана ясно след влязла в сила спогодба за делба на помещенията в сградата.

Казусът търси решение от 2002 година, съобщават от областната управа. До успешната му развръзка се стига едва през 2019 след намесата на губернатора Вълчо Чолаков, който действа като медиатор между държава, община и 11 частни собственика. През последните две години Чолаков предприема целенасочена кампания за разрешаване на спорния случай. Организира множество срещи с всяка една от заинтересованите страни, провежда разговори с адвокатите на физическите лица, в търсене на законов вариант за удовлетворение интересите както на частните собственици, така и на Държавата и Общината, като страни в спора. Участва лично в някои от съдебните заседания. В следствие на тези действия страните стигат до единодушно решение, документално изразено със споразумение за делба.

Според него собствеността на Община Бургас възлиза на 55,84 % от сградата, държавата получава – 32,68 %, а останалите части се поделят между частни собственици-реститути - между 3,8 и 1,9 %. Имотите, които Държавата получава са с обща площ 1300 кв. м. и включват 3 партерни помещения и 6 офиса в сградата. Стойността им възлиза на близо 2 млн.лева. В Областна администрация Бургас вече е получена и обратна връзка от страна на частните собственици, с която изразяват благодарност към областния управител за активността и постоянството при приключване на 17- годишната сага.

Засега плановете на бургаската областна управа са помещенията да бъдат предоставени за ползване на държавни ведомства. Единият от вариантите, който обсъждат експертите е в някои от тях да бъде настанен отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас. Предоставяне на имотите за ползване от Административен съд Бургас, Държавния архив и Български червен кръст са сред другите варианти, върху които се мисли.

Коментари

Задължително поле