Избират нови доставчици на закуски в училищата

Млечните продукти, които се доставят по схемата “Училищно мляко”, трябва задължително да са по Български държавен стандарт.

Нови доставчици на закуски по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” ще има в училищата и детските градини през тази учебна година. Това реши Върховният административен съд, който отхвърли искането да се отмени § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата за реда за прилагане на двете схеми.

Според съда досегашните договори с фирмите доставчици, издадени през 2018 г., прекратяват своето действие с приключването на учебната 2018/2019 година, независимо от срока, за който са били издадени.

Фонд “Земеделие” започва незабавно да издава актове за одобрение на нови заявители по схемите, заявиха от агенцията. И уточниха, че досега по схема “Училищен плод” са подадени 133 заявления за одобрение, обхващащи 2515 учебни заведения, а по схема “Училищно мляко” - 102 заявления за одобрение, обхващащи 2262 учебни заведения.

Коментари

Задължително поле