Изграждат бази за собствено ползване

Наемите на модерни логистични площи от клас А са 4,7 евро за кв.м. на месец, а за клас Б са 2,7 евро на кв.м.

Автомобилната индустрия е активна

Свободните пространства са 7%

Предлагането на модерни индустриални и логистични площи в София се увеличава с 4% през първата половина на 2019 г. и надминава 1 млн. кв.м., пише в доклад на консултантска компания. Този плавен ръст се наблюдава от 2013 г. насам. Нивата на свободните площи остават стабилни - 7%, и продължават да бъдат разпределени в проекти за собствено ползване или второкласни площи. Ръст в предлагането се очаква в Божурище, Нови Хан и Равно поле, където тече процес на активно изграждане на големи логистични бази.

Преобладаващата част от новите проекти са за собствено ползване. Една от най-активните индустрии в това отношение е автомобилната. През първото полугодие нетните усвоени площи са 38,8 хил. кв.м.

Търсенето в сегмента продължава да бъде движено от логистични оператори, обслужващи сектора на бързооборотните стоки и онлайн търговци. Основните зони в София, които са обект на внимание, са разположени на южната и източната тангента на Околовръстен път и в северната част на града.

Регистриран е и засилен инвестиционен интерес от нови за пазара чуждестранни компании, специализирани в строителството на логистични и индустриални площи. Това се очаква да доведе до увеличаване на активността в сегмента. Въпреки това, поради липсата на готов спекулативен продукт броят на сделките, сключени на етап “в строеж”, ще нарасне.

Наемите на модерни логистични площи остават без промяна. За клас А те са 4,7 евро за кв.м. на месец, за клас Б са 2,7 евро на кв.м.

До края на 2019 г. и в началото на 2020 г. се очаква засилване на активността на пазара на индустриални и логистични площи, поради потенциалното навлизане на нови инвеститори, както и строителство на проекти за градска логистика и автоматизиране на базите с цел по-ефективно обслужване на онлайн търговци.

Коментари

Задължително поле