Издадоха разрешителни за 8877 нови домове

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 1846 жилищни сгради с 8877 жилища в тях.

Насочват се към по-малки градове

Плановете за Плевен със 750% увеличение

Разрешителни за строеж на 8877 нови жилища са издадени в страната през третото тримесечие на миналата година, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 1846 жилищни сгради с 8877 жилища в тях и над 1 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради/офиси с 6100 кв. м РЗП и на 1183 други сгради със 721 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,8%, жилищата в тях - с 19,7%, а разгънатата им застроена площ - с 10,3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 5,5%, а разгънатата им застроена площ - с 42,8%.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5,8%, но жилищата в тях намаляват с 10,8%, а общата им застроена площ - с 10%. По-малко са издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради, съответно с 65,4% и 2,6%. Но общата застроена площ на другите сгради е с 60,7% повече, което показва, че ще правят по-големи индустриални сгради и складове.

Само за София са издадени разрешителни за вдигане на 4274 жилища в 321 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо същия период на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в столицата се увеличават с 6,6%, жилищата в тях са два пъти повече, а общата им застроена площ е с 60% по-голяма. Спрямо предходното тримесечие ръстът на издадените разрешителни в София също е голям - сградите са с 19,3% повече.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища, което показва, че предприемачите се насочват и към по-малките градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Плевен - със 751,7%, където са дадени документи за 247 жилища. В област Търговище са издадени разрешителни за 71 нови жилища, което е увеличение с 446% на годишна база. Голямо увеличение на разрешителните има и в Габрово (+442,9%), София-област (+98%) и Кюстендил (+76,2%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 321, Пловдив - 248, София - 191, Варна - 136, и Бургас - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4274, Пловдив - 995, Варна - 788, Бургас - 535, и София - 293.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти