Издирват ромски съкровища в Северозапада и отвъд Дунав

Снимка: Ranica.bg

Стари ромски занаяти, които са почти на изчезване, ще бъдат открити, показани и запазени със средства от европейските фондове. Иницитивата е по проект на неправителствени организации от Северозападна България и съседните й области в Румъния.

В започналото вече проучване са издирени и анкетирани майстори от ромски произход от 11-те общини в областта от Дунав до Балкана. Те са кошничари дърводелци, билкари, ковачи, гъдулари, пчелари, каменари, търговци на добитък - джамбази, строители - дюлгери, и калайджии. Според експертите сега занаятчиите сами търсят пазар за стоките си и предлагат изделията си на панаири и събори в Монтана, Видин, Враца и Лом. По-рядко в София и в съседна Румъния.

Най-трудно за препитание е калайджийството, тъй като медните съдове все по-малко се използват в съвременните домакинства. Майстор-калайджия от Берковица пътува в целия северозападен регион, за да предлага занаята си. Проучването на ромските занаяти и населените места, в които могат да се видят е само първата част на проекта „Открийте съкровищата на ромите”. В Монтана инициативата разработва „Агенцията за регионално развитие и Бизнесцентър 2000”.

Заедно с партньорите си от Видин и областите Долж и Мехединци организацията ще изготви стратегия за трансграничния регион и ще начертае общи маршрути с местата на традиционната ромска култура. Проектът предвижда демонстрационни туристически обиколки, изграждане на представителни центрове, организиране на фестивали и участия на ромите-майстори в туристически изложения в София и Букурещ.

Стойността на проекта е 359 хиляди евро.

Коментари

Задължително поле