Излъчен е победител в конкурса за тикет система на София

Консорциумът „Си Ен Ес - София Тикетинг Систем“ е класиран на първо място и е избран за изпълнител на обществената поръчка за изграждане на тикет системата за обществения транспорт в София, която приключи на 20 юли 2018 г. Това съобщават от Центъра за градска мобилност.

Консорциумът е получил 100 точки по изброените в поръчката показатели и е обявил най-ниската цена за изпълнение – 73 248 150 лева без ДДС.

Консорциумът обединява компаниите “Компютърнет Сървисиз“ ООД и „Асис Електроник Ве Билишим Системлери“ Аноним Ширкети“ и „Тикси“ АД. Подизпълнител е „Макстел“ ООД.

Съгласно условията на обществената поръчка изпълнителят трябва да изгради новата тикет система в рамките на 24 месеца като се предвижда въвеждане в експлоатация на повече от 15 000 устройства, на над 1 350 напълно оборудвани превозни средства от 4 типа транспорт, монтаж на оборудване в 11 депа, 52 метростанции, над 80 търговски обекта, интеграция на съществуващите системи, обучението на 3 000 служители на ЦГМ и транспортните оператори. Тук влиза и Центърът за видеонаблюдение.

„Тикет системата ще донесе повече удобства за пътниците, тъй като ще може да се използва 1 превозен документ за различните видове транспорт. Този документ ще може да се зарежда и от всички видове мобилни устройства. Това ще сложи край на опашките“, смятат от ЦГМ. Ще бъдат монтирани камери във всички превозни средства, което ще повиши сигурността, както и борбата с гратиса ще е по-ефективна. Чрез системата в реално време ще се знае натоварването на линиите и ще се взимат бързи решения, за да няма претъпкани автобуси, тролейбуси или трамваи.

За обществената поръчка за тикет системата бяха постъпили оферти от 10 участници:

1. „Интелигентен градски транспорт София“ ДЗЗД;

2. Обединение „С & Т – Контрон Юръп“ ДЗЗД;

3. Консорциум „Е- тикет Систем 2018“;

4. Консорциум „ Си Ен Ес- София Тикетинг Систем“;

5. „Менница Полша“ АД;

6. Консорциум „Софер“;

7. Консорциум „Кортел“;

8. Обединение „София Ей Еф Си 2018“ ДЗЗД;

9. „ЕТРА“ АД;

10. Консорциум „Стекард“ ДЗЗД

Комисията установи, че Обединение „С & Т – Контрон Юръп“ ДЗЗД, „ЕТРА“ АД, Консорциум „Стекард“ ДЗЗД и Обединение „София Ей Еф Си 2018“ ДЗЗД имат пропуски и неясноти в подадените документи, както и не отговарят на посочените изисквания на поръчката. Те бяха отстранени от участие.

След отварянето на офертите и оценяването им класирането на комисията от 15 души, от които 7 общински съветници класира на второ място Консорциум „Софер“, а на трето - Консорциум „Кортел“.

Коментари

Задължително поле