Изпитът за адвокати се прави на тъмно и за свои хора

Висшият адвокатски съвет провежда непрозрачна процедура за прием в професията, твърдят кандидати.

Таксите за прием в колегиите са непосилни

Изпитът за млади адвокати се повежда на тъмно и предизвиква съмнения за корупция и за уреждане на свои хора. Това завиха пред „Труд“ кандидати, явили се на изпит пред Висшия адвокатски съвет. Група от тях се оплака, че процедурата е непрозрачна и затова не са сигурни в безпристрастността на комисията, защото няма никакъв начин да видиш работата си и грешките в нея.

Според закона, за да практикуваш като адвокат, трябва да получиш право на вписване в избрана адвокатска колегия, като чрез нея получаваш молба да се явиш на изпит в София пред Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Изпитът се състои от 3 части: тест, казуси и устна част. Провежда се два пъти в годината.

„Тестът включва абсолютно целия материал и няма откъде да се готвиш, не се публикуват нито тестовете, нито отговорите. Дори, когато бях студент, имаше 6 фази на държавен изпит“, твърди млад адвокат. „На първата фаза - тестът от 70 въпроса, се дава право на 13 грешки. Господа, качете след изпита материалите всеки да види какви грешки е направил. Не, не ги качват. Когато влезеш в залата не се подписваш никъде. На теста също не пишеш името си, а на отделно листче, което е в друг плик. След това няма никакъв начин да разбереш кой е твоят тест. Комисията е от 5 човека, които за 3 часа проверяват 500 работи. В края на деня казват кои са издържали и трябва да се явят следващия ден на втория изпит. Не казват колко грешки имаш, не разрешават да си видиш работата. Един месец след провеждане на изпитите, всичко се унищожава“, възмущава се друг. Те не искат да се цитират имената им, защото твърдят, че след това няма да си намерят никога работа като юристи.

Проблем за кандидатите се оказват и таксите, които трябва да платят - както за изпита, така и да бъдат вписани в адвокатски колегии. „Всеки представя документите си в избраната адвокатска колегия. Там заплащаш 20 лв. такса за това, че те ти взимат документите и ги носят във Висшия адвокатски съвет, което всеки от нас може и сам да направи. За изпита пък се плащат още 50 лв. Ако издържиш изпита, плашаш 1500 лв. такса на Висшия адвокатски съвет за вписване, а на Софийска адвокатска колегия - 3500 лв. След това всеки месец членски внос. А става дума за една свободна професия“, твърдят бъдещи адвокати. И дават за пример изпитите за съдии и прокурори, след които на сайта на Висшия съдебен съвет се казват всички резултати и няма забрана да видиш писмената си работа и къде си сбъркал.

Проблемът с изпита във ВАдвС се поставя години наред. Много пъти кандидати са писали жалби и са настоявали нещо да се промени, но никой не им обръща внимание. С много от възраженията им са съгласни и много от действащите адвокати, които твърдят, че не само изпитът е организиран нелепо, но и таксите от новопостъпващите, от които се формират 30% от приходите на колегията, са много високи за хора, които едва сега влизат в професията.

 

Адвокат Валя Гигова*, член на ВАдвС:

Процедурата не е достатъчно прозрачна

- Г-жо Гигова, много от младите адвокати са възмутени от процедурата по изпита във Висшия адвокатски съвет и го обвиняват в непрозрачност и манипулация, имат ли право?

- Аз не отговарям за изпитите и не знам дали това, което те са ви казали е вярно или не, но от години наред чувам подобни неща. Това, което мога да ви кажа е, че не съм съгласна с начина, по който се провежда изпитът, процедурата не е достатъчно прозрачна. За съжаление, това е правило в закон и в наредба и аз и да го харесвам, и да не го харесвам, няма как да го променя. Самият факт, че не се публикуват отговорите от теста на сайта на Висшия адвокатски съвет, не се публикува отговорът на казуса, е много притеснителен. Ти дори да си участвал в една процедура, трябва да знаеш, ако си сбъркал, какъв е верният отговор.

- Кандидатите се съмняват в манипулиране на резултатите.

- Много се надявам никой от членовете на съвета или на изпитната комисия да не участва в някакви нередни неща. Но самите правила, според мене, са погрешни, защото те не дават увереност на младите хора, те не са сигурни дали са сбъркали или не.

- А необходим ли такъв изпит за хора, които практикуват свободна професия?

- Достъпът до професия трябва да бъде сериозен. Приемайки адвокати, ние поемаме сериозна отговорност, че тези хора като ги наемат утре клиенти, са достатъчно компетентни, морални и подготвени. Представете си, че попаднете на един адвокат, който не разбира и ви опропасти делото. Но трябва освен да произвеждаме качествени адвокати, те да са убедени, че процедурата е справедлива и че може да се коригират, ако са сбъркали, като се подготвят отново и се явят на следващия изпит.

*Адв. Гигова изразява личното си мнение, с което по никакъв начин не ангажира Висшия адвокатски съвет.

 

Адвокат Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС:

Няма как да се разместват тестове и имена

- Г-жо Въжарова, вие сте член на изпитна комисия, смятате ли, че е редно човек да не може да види теста си след изпита?

- Няма предвидена процедура в наредбата за провеждане на изпита по Закона за адвокатурата всеки един от 700 души да си вижда работата. Процедурата е изключително прозрачна и стриктно се спазва наредбата.

- Не трябва хората да знаят къде са сбъркали, за да се подготвят по-добре или поне да се публикуват верните отговори на теста?

- За това може да се помисли, но в момента няма как да коментирам нещо по-различно от процедурата в наредбата. Искам да ви кажа от личен опит, не като главен секретар, че когато тестовете се проверяват от квестори, комисията присъства на тази проверка и пред тях се отварят пликовете с шаблоните. Кандидатите имат право на опреден брой грешки. Като се наложат шаблоните върху страниците, много бързо вижда повече от минималния брой грешки, буквално до третата страница почти всички отговори са сгрешени и това вече говори и за нивото на подготовка.

- Това пречи ли да се публикуват верните отговори след изпита?

- Ще го поставя този въпрос и мисля, че няма да има проблем да го направим, това е добра идея. Ще го обсъдя с ръководството и няма пречка да го направим, да се успокоят колегите.

- Кандидати имат съмнения, че се подменят техните тестове, това може ли да стане?

- Няма как да стане това, да се разместят тестове и имена. В комисиите са уважавани хора, колегите се редуват. Аз самата бях председател на предишната комисия и ви казвам - това е невъзможно.

Коментари

Задължително поле