Изпускане на отпадъчни води от мандра установиха екоинспектори

Изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят, са установили експерти при проверки на сигнал за замърсяване на язовир Фисека на търговищка територия. Това съобщиха от екоинспекцията в Шумен след проверките, които са били заради заустване на отпадъчни води от мандра в търговищкото село Макариополско. Не е било установено замърсяване на язовира.

Причината за изпускането на отпадните води е преливане от крайната шахта преди вливането във водоплътните лагуни, уточняват от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.

В проверките са участвали още експерти от „Басейнова дирекция”, агенцията по храните и други контролни органи.

Взети са проби от повърхностни води от дерето, което се влива в язовир Фисека, както и от самия язовир, които ще бъдат изследвани по множество показатели.

На мандрата е съставен акт и са издадени предписания за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Трябва да бъде изградена нова пречиствателна и да се извършен ремонт на различни съоръжения.

Коментари

Задължително поле