Икономиката се забавя, ако свием разходите си

Потреблението на населението е основният двигател на икономическия растеж на страната.

475 млн. лв. по-малко бюджетни приходи в алтернативния сценарий на МФ

БВП може да изгуби 1,3 млрд. лв.

Ръстът на икономиката значително ще се забави, а приходите в бюджета ще се понижат, ако българите свият разходите си. Това става ясно от средносрочната бюджента прогноза на Министерството на финансите. Ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) през настоящата година ще бъде 3,4%, а през следващата ще се понижи до 3,3%, гласи пролетната прогноза на МФ. Официалните очаквания са родната икономика да се развива по-бавно от световната, която ще нарасне съответно с 3,5% и 3,6%.

Един от основните рискове пред реализирането на този основен сценарий е по-слабо от предвиденото нарастване на вътрешното търсене, или казано с други думи - ако увеличаваме разходите си с по-бавни темпове.

В периода януари-септември 2018 г. потреблението на домакинствата в България нарасна средно със 7,9%. През четвъртото тримесечие на 2018 г. обаче е регистрирано рязко забавяне на растежа до 2,4%. Предвид продължаващото нарастване на доходите, това по-слабо потребление в края на годината се свързва с понижението на доверието на потребителите, пише в анализа на МФ. Оказва се, че готовността на хората да харчат е от ключово значение за икономическото развитие на страната.

В алтернативния сценарий на МФ се допуска, че потреблението ще остане потиснато и през 2019 г., т.е. ръстът на потреблението ще бъде, колкото в края на миналата година. Шокът за икономиката от едно такова поведение на хората ще доведе до забавяне на ръста на БВП до 2,6%, при 3,4% в основния сценарий на МФ. Това ще доведе до понижаване на стойността на БВП с над 1,3 млрд. лв.

По-слабото нарастване на реалните потребителски разходи в алтернативния сценарий ще доведе до свиване на производството, което ще окаже ефект върху разполагаемия доход на домакинствата, пише в анализа на МФ. Успоредно с това нивото на безработицата ще нарасне до 5%, при 4,6% в базисния сценарий. В резултат от същественото забавяне на потреблението на домакинствата през 2019 г., при алтернативния сценарий данъчните приходи в бюджета ще бъдат по-малко с около 475 млн. лв.

През следващите три години увеличението на заплатите ще води до ръст на потреблението, пише в базовия и най-вероятен сценарий на МФ за развитие на икономиката. През следващата година при инвестициите на частните фирми се очаква подобрение, но ръстът на частното потребление ще бъде ограничен от по-слабото нараствате на доходите и заетостта, пише в анализа на МФ.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика