Имам ли право да пуша по време на работа?

Въпрос: Как се регламентира пушенето на работното място. Тотална ли е забраната, или има и изключения?

Георги М., Бургас

Отговор: Забраната за пушене на работното място е общоевропейска тенденция, с която България не може да не се съобрази. Считам за нужно да припомня, че Европейският парламент наложи пълна забрана на тютюнопушенето във всички затворени работни помещения, включително и в заведенията за обществено хранене, във всички затворени обществен сгради и в обществения транспорт на територията на Европейския съюз. Въведените на мерки с с цел насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, което означава максимално ограничаване на излагането на въздействие в среда с тютюнев дим.

Може би ще се изненадате от факта, че в основата на идеята за забрана на тютюнопушенето в заведенията за обществено хранене и питейните заведения е свързана със закрилата на труда и здравето на работещите в тези заведения.

Според Закона за здравето в България е забранено тютюнопушенето в закритите обществени места. Забранено е и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение. По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. В тези обособени помещения обаче не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст. Обособените самостоятелни помещения следва да бъдат отделени с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, да се обозначават ясно и в тях трябва да има изградена вентилационна инсталация.

При така създадената законова уредба работодателят е задължен да не допуска пушене в закрити помещения от какъвто и да било характер - офиси, цехове, складове, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение като коридори, кухни, санитарни помещения и др. Забраната не важи единствено за откритите пространства като балкони, тераси, външно аварийно стълбище и др.

Неизпълнението на тези законови задължения на работодателя водят до административни парични глоби.

Добре е да знаете, че според Закона за здравето се забранява тютюнопушенето и прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца. Също така и за площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици. Забраната важи и за спортните обекти, летните кина и театри, когато там се провеждат спортни и културни прояви.

Тодор Капитанов – юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Задължително поле