Инвеститорски интерес към два терена в центъра на Велико Търново

Инвеститори предлагат да закупят два терена частна общинска собственост, които се намират в централната част на Велико Търново. Офертите ще бъдат разгледани от Общинския съвет в старата столица. Пазарните оценки и на двата недвижими имота са изготвени в съответствие със средните цени, при които се реализират сделки с незастроени парцели в регулация. За район „Велико Търново – център” стойностите варират между 120 и 280 евро на кв. м. площ.

Частна компания проявява интерес към възмездното придобиване на земята, върху която е построена сградата на бинго „Глория Палас”. Предлаганата за одобрение от местния парламент продажба е по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост, според който собствениците на законно построена сграда могат да изкупят земята, върху която се намира обектът, без провеждане на търг или конкурс. Парцелът е частна общинска собственост и е с площ от 369 кв.м. Пазарната му стойност е 154 800 лева, или 420 лева /210 евро/ за 1 кв. м. Оценката е определена от независим оценител, регистриран по съответния ред. Площта на земята е почти равна на застроената площ на сградата, която е 330 квадратни метра. Оценката не предвижда бъдещи приходи от ново строителство върху парцела.

До местния парламент е внесено и предложение за продажба чрез публичен търг на земя - частна общинска собтвеност, също намираща се в централната част на Велико Търново. За терена с площ от 712 квадратни метра е определена пазарна стойност от 354 000 лева, или 485 лева на квадратен метър /245 евро/. Така началната тръжна цена, от която ще започне наддаването, е 354 300 лева. Оценявана е земя, върху която предстои осъществяване на строителство, от което могат да бъдат реализирани приходи.

Коментари

Задължително поле