Инж. Ешреф Ешрефов, кандидат за кмет на община Омуртаг пред “Труд”: Работим, вслушвайки се в конструктивните предложения на хората

Трайно решаване на проблема с водоснабдяването, залага инж. Ешрефов за новия мандат

- Инж. Ешрефов, Вие сте най-младият общински кмет в област Търговище. Встъпихте в длъжност едва на 30-годишна възраст, обещавайки да работите с енергията на младостта, следвайки мъдростта на по-опитните поколения, търсейки и нови пътища за община Омуртаг. Какъв беше първият Ви мандат, успяхте ли в амбициите си?

- Първо искам да благодаря на ДПС, че отново ме издигна за кандидат за кмет на общината. Партията доказва с последователната си работа, че залага на ентусиазма на младите и включва в програмата си реалните, житейските проблеми на хората. Такава беше моята платформа в първия мандат. Такава е и сега. С моя екип започнахме наистина много амбициозна промяна, която трябва да продължим с подкрепата на хората. Мандатът беше труден, но и успешен. На фона на заварени 3 млн. лв. задължения и криза в много сектори на местно ниво, ние наложихме строга финансова дисциплина, която ни позволи да погасяваме старите дългове, без те да ни спират паралелно да реализираме инвестиционни намерения във важни направления.

- В национален план, за съжаление, Омуртаг е известен и с тежките режими на водата, които освен града засягат и много села. След този мандат по-близо ли сте до разрешаване на над 50-годишната криза?

- Водоснабдяването е приоритет, който ще остане водещ и през следващите години, но вече вървим към цялостното му решаване. Започнахме изпълнението на първия етап от техническия проект за реконструкция на водопроводната мрежа в града. Направихме реконструкция на водопровода на село Могилец, което страдаше от много тежки ограничения. Подменен е част от този в село Врани кон, където имаше много аварии. Работим и по допълнителното водоснабдяване на Кестеново и Чернокапци. Готови сме с техническите проекти за ремонти на довеждащите водопроводи за Беломорци, Веренци и Долно Козарево. Само за подмяна на водопроводите и зониране на града са ни нужни обаче към 15 млн. лв. Средства непосилни за нас, за които се нуждаем от подкрепа.

- Предприехте по-мащабни ремонти по пътната и улична инфраструктура, благоустрояване и в малките населени места, все теми, които поставят остро хората във всички общини.

- Така е. Въпреки финансовите ограничения, успяхме да решим неотложни проблеми в инфраструктурата. Около 50% от улиците в града и селата на общината са рехабилитирани в този мандат. В момента тече рехабилитация на главната улица в Омуртаг. Проектът е за 1,6 млн. лв. и включва и прилежащите тротоари. Близо 4,5 млн. лв. са средствата, които успяхме да насочим за уличната инфраструктура т. г.. Близо 600 жители на Омуртаг пък вече са в санирани жилищни блокове. Още пет сдружения на собственици чакат отваряне на националната програма и много се надявам тя да продължи, защото показа изключителната си ефективност.

Освен жилищни, санирахме и обществени сгради, като обредния дом в града. Обновяваме и детска градина “Радост”, в град Омуртаг. Подновяваме материалната база в градините и училищата. Изградихме и реновирахме детски площадки и в селата. Във Врани кон вече има многофункционална спортна площадка. Предстои такава да се направи и на градския стадион, където ще обновим и спортната зала.

- Хората оценяват новата инфраструктура, подобрената среда, но искат и по-добър стандарт на живот, повече социални и качествени здравни услуги.

- Важен акцент в моята работа и на екипа ми е грижата за хората, затова освободихме родителите от такси за детските градини. Разкрита е обществена трапезария за социално слаби. Реализирахме проекти в социалната сфера за подпомагане на хора с увреждания. Сега стартира патронажна грижа за възрастни и болни, които ще получават здравни и социални услуги. Създаваме заетост по всички възможни програми. Намалихме и данъците за най-масово използваните автомобили. Подпомагаме дейността на общинската болница, която приема пациенти и от съседни общини. Даваме стипендии на млади лекари, за да обезпечим кадрово здравното заведение. Мога да изреждам още и още, като финансиране на културни и спортни формации, още ред други. Нуждите са много, средствата ограничени и трябва да се разходват изключително отговорно.

- Какви са амбициите Ви за следващия мандат?

- Очакванията и на хората, и моите са големи. Работихме и ще работим всеотдайно, без да делим хората по какъвто и да е признак, защото те са най-големият капитал. Благодаря на всички, които ни повярваха, които ни вярват и сега, подкрепят ни. През първия мандат поставихме началото в много направления, сега ще ги продължим на по-бързи обороти. Ще работим, все така, вслушвайки се в конструктивните предложения на всеки наш съгражданин.

 

Визитка

Инж. Ешреф Ешрефов, управлява община Омуртаг първи мандат 2015-2019 г.

Завършил е Лесотехническия университет. Работил е в Държавно горско стопанство в Омуртаг. В мандата 2011-2015 г. е заместник-председател на Общинския съвет в Омуртаг. Член на ЦС на ДПС.

 

Акценти за новия мандат:

• Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика;

• Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на достъпността и обслужването чрез обновяване на общинската пътна мрежа;

• Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата и трайно разрешаване на проблемите в тази сфера;

• Изграждане на приют за безстопанствени кучета;

• Активен диалог и сътрудничество с гражданското общество при вземане на решения, касаещи развитието и бъдещето на нашата община;

• Продължаване на целенасочената политика към младите хора, с цел задържането им в общината, и включването им по-активно в обществено-политическия живот;

• Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални, културни услуги и спортни прояви;

• Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на енергийната ефективност чрез: реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление в населените места; участие в Национални програми за подобряване на енергийната ефективност в жилищни и

обществени сгради;

• Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура, свързана с бизнеса;

• Развитие на устойчиво и високоефективно селско стопанство;

• Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност.

Избори 2020. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Коментари

Задължително поле