Инициативна група на независимия културен сектор: Петте милиона лева подкрепа са исторически успех за съвременната културна сцена в България

Министърът на културата Боил Банов ще представи правителствените решения на брифинг в Министерски съвет утре.

Обявените 5 000 000 лв. увеличение на бюджета на Министерство на културата в подкрепа на независимия сектор са исторически успех за съвременната културна сцена в България и голяма крачка за развитие на културните политики в страната, заявяват в своя позиция от Инициативна група на независимия културен сектор:

На 11 май се проведе пресконференция, на която министърът на културата Боил Банов обяви 5 000 000 лв. допълнителни средства за култура. Средствата ще бъдат отпуснати по различни програми, които да помогнат на организациите в независимия сектор да преминат през кризата, породена от коронавирус пандемията, извънредното положение и забраната за провеждане на събития.

Новината за това дойде след два месеца на интензивен диалог на представители от всички сфери на независимия сектор с министъра на културата. Радваме се, че беше постигнато разбиране за нуждите на артистите и организациите и секторът бе разпознат като ценен участник в културния живот в страната, който трябва да бъде равнопоставен на държавния сектор според европейския принцип и записаното в Закона за закрила и развитие на култура в България. Надяваме се, това да полага само началото на стратегическа и добре премислена културна политика, която да работи за реалното изравняване на двете сфери и да даде възможност за тяхното развитие. Направени са важни крачки към това, като наред с увеличаването на бюджетите по програмите до половин милион за всяка от тях, бяха обявени отделни програми за Театър, Музика, Танц, както и нова програма за Визуални изкуства. Споменаването на пренебрегнати до момента изкуства като цирка, както и фокусът върху съвременната култура са пробив в мисленето за изкуствата и културата, за който се работи от години.

Огромна крачка представлява и обявяването на отделна структурна програма, която да подкрепя независими организации и пространства с бюджет 1 500 000 лв. Липсата на такъв финансов инструмент в последните 30 години създава изключителна неустойчивост за организациите, като постоянно поставя ограничения пред тяхното развитие и мащаба им на дейност, а в настоящата ситуация ги изправя и пред реалната опасност от фалит. Изключително важно е и създаването на програма за дофинансиране на вече спечелили проекти по програмата „Творческа Европа“.

Вярваме, че доброто начало е положено и с това е премината историческа граница в мисленето за културните политики в страната. Защото без дългосрочен ангажимент, по-цялостни реформи и продължаване на започнатото, настоящата подкрепа би била само временна инжекция в културния живот на България.

Следващата среща за преговори с Министерство на културата е на 14 май. На нея ще напомним, че изчислените до юли загуби на независимия сектор възлизат на над 15 000 000 лв. според представително изследване, обобщено от др. Нели Стоева – преподавател в Софийски университет и експерт за културни политики. Ще продължи обсъждането на задачите на вече създадените работни групи за регистър на свободните артисти и организации, както и за формулирането на правила за участие в структурната подкрепа. Ще се поставят въпросите за програмите, които финансират фестивали. Не на последно място ще обсъдим и въпроса за включването на културата в оперативните програми на България, финансирани от Европейската комисия. Ще поискаме и специална среща с вицепремиера Томислав Дончев. Това бе обсъдено и на вече проведена среща на преговарящия екип от независимия сектор с комисаря Мария Габриел, на която постигнахме разбирането за важността на сектора и необходимостта от неговото стимулиране и развитие.

Коментари

Задължително поле