Инспекцията по труда спечели първо дело за производство по несъстоятелност

Главна инспекция по труда

Осем бивши служители ще могат да поискат обезщетения от Фонда за гарантирани вземания

Окръжен съд Кърджали обяви в неплатежоспособност „Мармарис“ ООД, считано от януари 2015 г., и откри производство по несъстоятелност на дружеството по дело, образувано по искова молба на Инспекцията по труда заради забавени възнаграждения за повече от два месеца на поне 1/3 от работещите, съобщиха от ГИТ.

Поради липса на обжалване от страна на дружеството, решението, с което е назначен и временен синдик, е в сила от 4 септември.

Това е първото съдебно дело, заведено от ИА ГИТ в изпълнение на новите й правомощия от 31 март 2018 г., за което има съдебно решение. В резултат на него осем бивши служители на дружеството могат да поискат обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите към НОИ. Те обаче могат да претендират само за част от възнагражденията си, тъй като една част от тях са погасени по давност, която е тригодишна от датата на възникване на задължението. Задълженията са за 2015 г.

От началото на април до момента Инспекцията по труда е подала 36 искови молби, а още три са в процес на подготовка. С приоритет бяха обработени случаите, за които има риск вземанията на работниците и служителите да бъдат погасени по давност. В бъдеще на сайта на Инспекцията по труда ще бъде създадена специална рубрика, на която ще се обявяват влезлите в сила решения на съда за откриване на производства по несъстоятелност с цел информиране на работниците и служителите за възможността да се възползват от обезщетенията от Фонда за гарантираните вземания.

В резултат на засиления контрол на Инспекцията и за да предотвратят евентуални искови молби за откриване на производство по несъстоятелност, около 80 предприятия започнаха редовно да изплащат възнагражденията на работници и служителите си. От началото на годината до момента, в резултат на намесата на инспекторите по труда са изплатени около 15.5 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за стари периоди.

Коментари

Задължително поле