И Католическата църква у нас се обяви против Истанбулската конвенция

Епископската конференция на Католическата църква в България смята Истанбулската конвенция за неприемлива. Това каза д-р Богдан Пенев, съветник към Конференцията на дискусия в Народното събрание.

Конференцията призовава българските управници да го преразгледат задълбочено и да вземат активна позиция пред Европа. Според д-р Богдан Пенев с помощта на конвенцията се прави опит да се осъществи нов обществен ред, в който семейството и традицията се маргинализират, а държавата получава дълбок контрол върху тях.

„Безспорно насилието е едно обществено явление, което изисква мерки на много нива. Преди всичко това е възпитанието, образованието, институционални мерки, а също така и помощ на жертвите. Църквата винаги е работила по тези въпроси“, заяви той. Според него конвенцията не предприема и не насочва към действителна борба срещу истинските проблеми, не акцентира върху разпространеното в развлекателната индустрия насилие.

„Вместо това документът е концептуална, но също и правна основа за идеологическа и културна революция, която се състои в предефиниране на понятието на пола. Това не е само социална роля“, заяви д-р Пенев.

Вчера и да не ратифицира Истанбулската конвенция с мотива, че тя отваря широко вратите за морален разпад.

Против документа се обявиха и Обединените евангелски църкви в България. "Обединените евангелски църкви, като трето вероизповедание у нас, призова народът да бъде чут от управниците и парламентът да не ратифицира конвенцията. Заставаме на библейския принцип, на истината, че Бог е творецът, който е този, който определя неговото раждане, пол и до голяма степен - неговия живот. Осъзнаваме, че това е нещо, което нямаме право да променяме. Ние осъждаме всякакви форми на насилие", каза представителят на евангелистите.

"Но тази добра идея е пакетирана в един красив целофан и вътре сложени змийски яйца, които след като бъдат измътени, ще имат много отрицателно влияние върху обществото", изрази тревогата си той. По думите му, властта трябва да се вслуша не в малкото хора, които викат силно, а в целокупния български народ. "Ние сме убедени, че тази конвенция няма да приета", отсече евангелистът.

Съгласно Истанбулската конвенция няма задължение за осигуряване на правно признаване на трети пол, коментира министърът на правосъдието Цецка Цачева.

„Конституцията на Република България е категорична - няма възможност за признаване на бракове между лица от един и същи пол, тъй като според Българската конституция бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Конвенцията и нейните цели изискват да се избягват в рамките на приложното поле дискриминацията, сексуалното насилие, което във всички случаи означава и нови съставив Наказателния кодекс, които да противодействат на накърняване на половите органи на момичета и жени и задължително, насилствено сключване на брак“, каза Цачева.

Терминът социална роля вече е въведен в българското законодателство и нито е породил, нито е легализирал третия пол, каза омбудсманът Мая Манолова. „Терминът социална роля вече е въведен в българското законодателство в Закона за равнопоставеност на половете. Нито е породил, нито е легализирал третия пол. Предвид страховете и разделението в обществото и лично за мен, най-вече заради позицията на Светия синод, това, за което настоявам е обсъждането на Истанбулската конвенция да продължи и с обсъждането на тълкувателна декларация, в която да залегне, че Конвенцията ще се прилага съобразно нормите и принципите на Конституцията“, обясни Манолова.

Коментари

Задължително поле