Кабинетът предлага нова мярка: До 100 000 лв. безвъзмездна помощ за средни фирми

Фирмите трябва да отчитат спад от 20% на оборота им.

Трябва да имат приходи от 3 до 50 млн. лв.

От 30 000 до 100 000 лв. безвъзмездна помощ по нова схема на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще получат средните предприятия, засегнати от карантината. Това показват публикуваните за обществено обсъждане документи към процедурата “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е 79 млн. евро или 156 млн. Минималният размер, който фирмата може да получи безвъзмездно е 30 000, а максималният - 100 000 лева.

Право на помощта ще имат предприятия с приходи минимум 3 млн. и максимум 50 млн. лв., които отчитат спад от 20% в оборота си в месеца след 1 февруари и до месеца, предшестващ кандидатстването за помощ.

Не се допускат предприятия в несъстоятелност, ликвидация, виновни за неизпълнение на обществени поръчки, получили неправомерно еврофинансиране, с данъчни задължение и други. Плащането по проектите на одобрените фирми може да се извърши в два варианта.

Първият е авансово отпускане на 40% от сумите и крайно плащане след верификация на разходите. Вторият вариант е плащане на сумата изцяло в края на проекта, когато са одобрени фактурите.

Коментари

Задължително поле