Какви норми трябва да се спазват, когато работите в горещините

Въпрос: Работя в строителството по различни обекти на открито из региона на Пловдив, където температурите през лятото стават доста високи. Има ли изисквания, които следва да бъдат спазвани от работодателя за работа в горещините?

Ж. Йорданов, гр. Пловдив

Отговор: При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Пълният отговор четете в броя на вестник "Труд" във вторник.

Коментари

Задължително поле